เป็นสิวตอนเด็ก VS สิวตอนแก่ แบบไหนกู้หน้ายากกว่ากัน ?

มีนาคม 2, 2021

Close up of beautician expert’s hands injecting botox in female foreheadClose up of beautician expert’s hands injecting botox in female foreheadClose up of beautician expert’s hands injecting botox in female foreheadClose up of beautician expert’s hands injecting botox in female forehead

ความรู้ และเทคโนโลยีด้านผิวหนังอื่นๆที่น่าสนใจ

Radiesse Vs Sculptra

เมื่อไม่นานมานี่ Radiesse