แพทย์ประจำ ปวิธ คลินิก

Pawit’s Doctors

นายแพทย์ปวิธ สุธารัตน์

สาขา เวชกรรมศัลยกรรมเฉพาะทาง

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ว 26691
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด ด้วยกล้อง

แพทย์หญิงกฤติกา ฉัตรทินกร

สาขา เวชกรรมทั่วไป

Suphannahong Dermatology Institute American Academy of Anti-Aging Medicine เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ ว 26628
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

แพทย์หญิงพิมสิริ จันตาบุญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ 69843