home-news

บริการของ Pawit Clinic

บทความน่ารู้กับ คุณหมอใหม่

หมอใหม่ พญ.กฤติกา ฉัตรทินกร

ผู้หญิงสวยและเก่ง การันตรีด้วย รางวัล Top 5 Premium Leading Clinic of Restyrane Filler 2018 หรือ 1 ใน 5 คลินิกที่มียอดฉีดฟิลเลอร์ สูงสุดในประเทศไทย 

ปวิธคลินิกเวชกรรมศัลยกรรมเฉพาะทาง
(สาขา 1)

146/2-3 ถนนราชเชียงแสน (ติดคูเมืองเชียงใหม่ แจ่งกระตั้ม ใกล้ตลาด ประตูเชียงใหม่)
ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel. 053 – 270761

ปวิธคลินิก (สาขา 2)

ประตูด้านหลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 86/7-86/8
ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Tel. 052 – 003321